Дисциплината Алекзандър


www.alexanderdiscipline.com

Системата „Алекзандър” е разработена от проф.  Уик Алекзандър от Арлингтън, Тексас, САЩ преди повече от 30 години. Тя е една от най-изпитаните, клинично доказани системи в ортодонтията. Уникалното при нея е, че дава на ортодонта пълен контрол при лечението и възможност да постави зъбите точно на желаното от него място. Това е изключително важно за постигането на красиви, бързи и стабилни резултати. проф. Уик Алекзандър

Системата "Алекзандър" дава:

  • Контрол при лечението

След като се поставят брекетите и дъгата, зъбите лесно започват да се преместват. Предизвикателството обаче е да се промени само това, което е необходимо, и да се запази това, което е на мястото си. Така например, често в началото на лечението, долните резци имат стабилен и правилен наклон още преди започване на лечението. Ако само се поставят брекети и дъга, самата дъга неконтролируемо би наклонила долните резци напред и би ги преместила в нова нестабилна позиция. Иначе казано, ще се случи не това, което ортодонтът иска, а това, което силата на дъгата ще предизвика.  Тази загуба на контрол ще компрометира  качеството и дългосрочната стабилност  на резултата. Могат да възникнат проблеми като: повторно струпване на зъбите, долните резци да са извън костта поради големия си наклон. Затова при системата „Алекзандър” има много ясна последователност от стъпки и действия, които да предпазят долните резци от прекомерно накланяне.

струпани зъби преди ортодонтско лечение подредени зъби след лечение с брекети без промяна на наклона на долните резци
наклон на долни резци преди ортодонтско лечение наклон на долни резци след ортодонтско лечение
Наклон 100 градуса на долните резци преди
ортодонтското лечение
Наклон 97 градуса на долните резци след
ортодонтското лечение

Преди започване на ортодонтско лечение долните резци имат правилен и стабилен наклон (100 градуса). След ортодонтското лечение зъбите са подредени, но не за сметка на накланянето на долните резци напред, което осигурява дългосрочно стабилен резултат.

  • Изключителни резултати

Системата „Алекзандър" дава цялостен подход за лечение на различни типове ортодонтски проблеми – клас 1, клас 2, клас 3, дълбока и отворена захапка, струпани зъби. Спицифичното за системата е, че коригирането на дълбоката захапка става чрез изтегляне нагоре на долните задни зъби (4-ти, 5-ти, 6-ти), което е стабилно в дългосрочен план, а не чрез накланяне на предните зъби непред, което е нестабилно в дългосрочен план.

дълбока захапка преди ортодонтско лечение коригирана дълбока захапка след лечение с брекети
Дълбока захапка Коригирана дълбока захапка

Благодарение на специфичните параметри, заложени в улея на брекетите „Алекзандър" зъбите се подреждат прецизно в трите равнини на пространството. Системата създава стабилна и прецизна захапка; красива, овална форма на зъбните дъги; красива, уникална за системата „Алекзандър", усмивка. Всичко това е резултат от 40 години опит, наблюдение и усъвършенстване на базата на повече от 15 000 излекувани пациенти в клиниката на проф. Алекзандър, гр. Арлингтън, Тексас, САЩ.

  • Дългосрочна стабилност
В своите учебници „Двайсетте принципа на дисциплината „Алекзандър”  и „Дългосрочна стабилност” проф. Алекзандър демонстрира не само успешно излекувани случаи, но и стабилност на резултатите, траещи десетки години (до 40 години) след лечение. Много малко са системите от брекети в света, които могат да се похвалят с доказателствата на дисциплината „Алекзандър”, позоваващи се на солидни данни (повече от 50 научни публикации) и на дългосрочно стабилни резултати.
Дългосрочна стъбилност 20-те принципа на дисциплината

Системата „Алекзандър” е инструмент, с който се провежда контролирано и правилно лечение.  Това е не само система от брекети и дъги, а цялостен подход към пациента и процеса на лечение. Затова се нарича дисциплината „Алекзандър”.

Двайсетте принципа на дисциплината „Алекзандър” са:

Принцип 1    Усилие, равно на резултат!
Принцип 2 Няма дребни неща!
Принцип 3 Принципът „KISS” (Keep it simple, stupid) – Направи го по простия начин, глупчо!
Принцип 4 Определи си целите за стабилност!
Принцип 5 Планирай работата си, след това изпълни плана си!
Принцип 6 Използвай  брекети със специфична прескрипция, за  да постигнеш целите си!
Принцип 7 Проведи лечение, базирано на правилното позициониране на брекетите!
Принцип 8 Използвай растежа, за да постигнеш предвидима ортопедична корекция!
Принцип 9 Определи идеалната форма на дъгата!
Принцип 10 Следвай логичната последователност на дъгите!
Принцип 11 Събери пространствата между зъбите рано в лечението!
Принцип 12 Затегни последната дъга и я заключи, така че тя да придържа зъбите един  към друг!
Принцип 13 Остави последните дъги достатъчно дълго време, за да си свършат работата!
Принцип 14 Нивелирай дъгите!
Принцип 15 Създай симетрия!
Принцип 16 Използвай междучелюстни ластици, за да напаснеш дъгите!
Принцип 17 Не вади зъби, когато е възможно!
Принцип 18 Вади зъби, когато е необходимо!
Принцип 19 Внимателно свали брекетите и постави ретайнери за подобряване на стабилността!
Принцип 20 Осигури си съдействието на пациента!