Мисия на клуб Алекзандър

Въвеждаме и прилагаме в нашата практика високите ортодонтски стандарти за документиране, диагностика и лечение, утвърдени от дисциплината Алекзандър, осигуряващи ефективно, ефикасно и комфортно лечение за нас и нашите пациенти.