Новини


Среща на "БЪЛГАРСКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КЛУБ АЛЕКЗАНДЪР" в гр. Пловдив на 3.12.2011 г.

Като програма на срещата предлагаме да е цял ден от 9 от 17-18 ч. Като идеята е срещата да е практична. Това означава, че ще правим огъване на дъги, омега лупове, слоузинг лупове, с нов поглед върху нещата и много фини допълнения, които д-р Алекзандър ми показа. Тъй като вече сме имали такава среща, този път ще е преговор с нови допълнения. И нещо НОВО – нов метод за закаляване на дъгите чрез уред с ток. Така закаляването става много равномерно и контролирано. Резултатът е точно това, което искаме да получим като твърдина на дъгата. Всъщност Алекзандър си закалява дъгите с такъв уред. Ще носим този уред, за да покажем какви предимства има пред ръчното закаляване със запалка.

 

Клубът ще осигури дъги и  дълги лигатури за практичната работа, иначе всеки да носи клещи за правенето на омега чупки.

 

Също така на срещата ще споделя за нови неща, които видях и научих от клиниката на Алекзандър, чисто финни детайли при процедурите с лепене на брекетите, ретайнерите, лигирането, чупките на дъгите и отделно документация, организация и преживявания, сега като бях при него май месец.

 

Разбира се, ще има време и за презентиране на клинични случаи

 

 

Хотелът, на който се спряхме е хотел РЕАЛ - http://www.real-hotel.com/. Много приятно хотелче точно в центъра на града.

 

Офертата на хотела е следната:

 

Цените са за целите помещения, като включват и закуска!

 

Апартамент  85 лв.
Двойна стая  68 лв.
Единична стая 51 лв.
Допълнително легло 24 лв.

 

Конферентната зала е 100 лева за целия ден, ще има и зареждане с вода 1 път – 1 лев на човек. Тези суми Клубът ще ги покрие.

 

Така че, очакваме да ни пишете имейл с избора ви на стая, броя човека, които ще присъстват на срещата и да преведете съответната сума на сметката на Клуба.

 

Заедно с таксите за резервации, трябва да се преведе и членския внос за 2011 г. от 100 лева.

 

Доскоро и поздрави на всички,


д-р Иван Горялов

0889 410 442