Новини


Курс "ПРИНЦИПИ НА ДИСЦИПЛИНАТА АЛЕКЗАНДЪР"
7-8 септември 2009 г.
Лектор: Проф. д-р Уик Алекзандър

Ден 1
7 септември 2009 г.

8:30 – 10:30 ч.         20-те фондаментални принципи на дисциплината Алекзандър
10:30 – 11:00 ч.     Кафе пауза
11:30 – 12:30 ч.    Определяне на цели на лечението за подобряване на дълготрайната стабилност (LTS)
12:30 – 13:30 ч.    Обяд
13:30 – 15:00 ч.     LTS брекети – дизайн, торг, параметри
15:00 – 15:30 ч.     Кафе пауза
15:30 – 17:00 ч.    Концепция за прецизно позициониране на брекети


Ден 2
8 септември 2009 г.

8:30 – 10:30 ч.         Координация за подходяща лицево-челюстна ортопедия и специфична последователност на дъги за постигане на целите в предсказуеми времеви рамки
10:30 – 11:00 ч.     Кафе пауза
11:00 – 12:30 ч.     Ретенционна механика, започваща преди сваляне на брекетите
12:30 – 13:30 ч.     Обяд
13:30 – 15:00 ч.     Клинични случаи на LTS
15:00 – 15:30 ч.     Кафе пауза
15:30 – 17:00 ч.     Обобщение


Дата: 7-8 септември 2009 г.
Краен срок за записване: 15 август 2009 г.
Място: хотел „Greenville”, ул. Атанас Дуков 36, гр. София

Такса за участие: 790 лева
Такса за членове на БИКА: 760 лева
Максимален брой участници: 30 души

Желателно е всички участници да имат на разположение учебника на д-р Алекзандър:
“20 Principles of the Alexander Discipline”, 1 of 4 volumes published by Quintessence Publishing Co, Inc. , 2008

За записване  и допълнителна информация се обадете на тел. 0887 49 39 24 или пишете на e-mail: axisortho@abv.bg