Новини


Специален гост:
Д-р Али Уазани, Мароко
 
Среща на клуба 19-20 Октомври 2019 г.

 
Д-р Али Уазани
Президент на Изследователски клуб „Алекзандър”Мароко

   дентален лекар – медицински университети на Казабланка, Мароко и Бордо, Франция
 
Частна клинична практика, отдадена на ортодонтията близо 20 години досега, Казабланка, Мароко;
 
 Преподавателска дейност:
· Сертифициран международен инструктор по Дисциплината „Алекзандър” – 2005 г., Арлингтън, САЩ;
· Води курсове по Дисциплината „Алекзандър” в Мароко от 2010 г. насам и има повече от 300 сертифицирани дентални лекари;
· Изнесъл е повече от 50 лекции на стоматологични форуми в Мароко от 2001 г. досега
Теми: дълготрайна стабилност, интердисциплинарни лечения, екстракции в ортодонтията, сложни случаи с високи ъгли, орто-хирургичен протокол и др.;
· Пионер в преподаването на Дисциплината „Алекзандър” в Алжир и Тунис – от 2018 и 2019 г; 
 
       Основен лектор на срещата на Алжирското ортодонтско общество през 2016 г.;
       Поканен сред водещите лектори на More Than a Bracket’20 – Alexander World  Wide Symposium, Panama 2020https://morethanabracket.com/
 
Избрани членства: 
AFORE
Moroccan Society for Aligner Orthodontics
Moroccan Dentofacial Orthopedics Society